zateplovanie panelakov - likvidácia AZBESTU, likvidácia ETERNITU, STERCHY - KROVY. Likvidujeme azbest v exteriéri aj v interiéri.

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

zateplovanie panelakov

zateplenie paneláku


Zatepľovanie s Multitherm NEO


Zatepliť alebo nezatepliť? Ak zatepliť, v akej hrúbke? Je lepší polystyrén alebo minerálna vlna? Aké druhy polystyrénov poznáme? Existuje nejaký nový druh polystyrénu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami?

Tieto otázky a im podobné sa na bežných ľudí hrnú z každej strany. Bez skúseností a základných technických informácií sa dajú zodpovedať len veľmi ťažko. Dnes je zatepľovanie budov predmetom veľkého záujmu a stáva sa bežnou súčasťou stavebnej praxe. Hlavné dôvody sú: potreba zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodových a strešných konštrukcií, predĺženie životnosti budov, spríjemnenie vnútornej klímy, modernizácia objektu a v neposlednom rade, na základe všetkých opatrení, ušetrenie nákladov za energie.

Väčšina vlastníkov nehnuteľností má istú nedôveru voči relatívne novým technológiám, materiálom a bráni sa akejkoľvek zmene. Pramení to z nedostatku technických a ekonomických informácií. Každoročný nárast nákladov na vykurovanie a predpokladaný trend na blížiace sa roky núti vlastníkov nehnuteľností o otázke zateplenia aspoň premýšľať. Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. sa prostredníctvom seminárov, konferencií alebo osobných stretnutí snaží pomáhať aj v tejto oblasti, a stáva sa tak istým poradenským orgánom v tejto problematike. V roku 2007 spoločnosť BASF uviedla nový zatepľovací systém MultiTherm® NEO s jedinečným novým polystyrénom, ktorý je vyrobený zo suroviny Neopor® a predávaný pod obchodným názvom EPS 70 NEO. Výrazným poznávacím znakom nového polystyrénu je jeho farba, ktorá nie je biela, ale je sivá. Klasický biely polystyrén sa používal už dlhé obdobie ako takmer dokonalý tepelný izolant proti chladu, alebo teplu.

Vedci sa dlhodobo na celom svete neustále pokúšajú vyvinúť tepelnú izoláciu, pomocou ktorej by sa dali maximalizovať úspory energie. Podarilo sa to z časti spoločnosti BASF, ktorá vyrobila surovinu na výrobu polystyrénových platní pod názvom Neopor® ktorá má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s klasickým bielym polystyrénom doteraz známym ako Styropor. Úlohou bolo zlepšiť tepelnoizolačné parametre klasického bieleho polystyrénu ako stavebného prvku bez zmeny hustoty materiálu. Riešenie sa našlo. Je to použitie grafitového prášku rozomletého na nanometrické častice, ktorým sa vyplní pevná fáza polystyrénu. Grafitové častice pôsobia v polystyréne ako mikroskopické absorbéry a reflektory infračerveného žiarenia, ktoré bránia prechodu časti tohto žiarenia cez sivú polystyrénovú platňu z interiéru do exteriéru. Je to výsledok výskumu, v ktorom zohráva veľmi dôležitú úlohu nanotechnológia, pomocou ktorej sa rozmiestňujú grafitové častice v základnej surovine.


Polystyrénové platne sa predávajú vo Fasádnych štúdiách spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. pod obchodným názvom EPS 70 NEO a v súčasnosti je po nich čoraz väčší dopyt. Je to spôsobené tým, že platne majú pri porovnání rovnakej hrúbky o cca. 20 % lepšie tepelnoizolačné parametre ako ostatné, na trhu doteraz používané, bežné tepelné izolanty.

Už v roku 2008 sa rozbehli prvé pilotné projekty, ktoré sú v súčasnosti vo fáze overovania deklarovaných vlastností. Pozitívne spätné väzby od správcovských organizácií, ale aj od konkrétnych vlastníkov, majú vypovedaciu schopnosť o realite a sú hnacím motorom pre ďalšie projekty, ktorých každoročne pribúda.


Najväčším projektom bolo zateplenie cca 16 000 m2 panelových domov na sídlisku v Brezne a to práve systémom MultiTherm® NEO. Vlastníkov bytov presvedčili hlavne vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti nového zatepľovacieho systému MultiTherm® NEO, a tým ho uprednostnili pred klasickým zateplením s doteraz známym bielym polystyrénom EPS 70 F. Systém MultiTherm® NEO so sivým polystyrénom nevyžaduje žiadne špeciálne postupy pri aplikácii na obvodový plášť v porovnaní s bielym polystyrénom. Výber tohto systému tak neohrozuje aplikáciu zateplenia realizátormi, ktorí by nemali skúsenosti.

V regiónoch celého Slovenska sú aktívni odborno-technickí poradcovia spoločnosti BASF, ktorí majú obchodné a technické informácie. V prípade požiadavky odovzdajú propagačné prospekty, kde je uvedený základný princíp funkcie nového materiálu z Neopor®-u, a taktiež kontakty na obchodné zastúpenia v regiónoch.

Neustály dopyt po kvalitných a efektívnych riešeniach svedčí o tom, že ešte stále existuje priestor pri systéme MultiTherm® NEO na priebežné zviditeľňovanie a prezentovanie tohto stavebného výrobku, ktorý má budúcnosť a svoje miesto na stavebnom trhu. BASF si dovoľuje o ňom tvrdiť, že to je zatepľovací systém budúcnosti. Dôvodom je neustále narastajúci počet projektov na výstavbu nízkoenergetických, resp. pasívnych domov, alebo taktiež aj slovenská legislatíva, ktorá preferuje riešenia, pomocou ktorých sa dajú dosiahnuť najväčšie úspory vzácnej energie vo všetkých jej  formách.


zateplovanie panelových domov
zateplovanie panelových domov
zateplovanie panelových domov
zateplovanie panelových domov
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky