rozvody vody a plynu - likvidácia AZBESTU, likvidácia ETERNITU, STERCHY - KROVY. Likvidujeme azbest v exteriéri aj v interiéri.

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

rozvody vody a plynu

výmena stúpačiek
Ku kvalitnej rekonštrukcii rozvodov patria kvalitné materiálové technológie:1. Rozvod pitnej, ohriatej pitnej a cirkulačnej vody
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.  Kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality triedy A), alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast hliník plast). Obe rúrky sú spájané mosadznými alebo polymérnymi tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím prstenca na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou vizuálnou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb. REHAU poskytuje na systém RAUTITAN garanciu 10 rokov do výšky 500.000 EUR.

2. Potrubia splaškovej kanalizácie
odhlučnený systém RAUPIANO od REHAU. Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC. Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné zvislé potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré AZC potrubie nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Nové bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Oproti bežným rúram z plastu je útlm v subjektívnom vnímaní hluku človekom viac ako štvornásobný. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny len zasúvaním hrdiel s tesnením.

3. Rozvod plynu
ako najvhodnejšia alternatíva pre výmenu sme zvolili opäť kov. Nie však zváraná oceľ, ale čistá, rýchla a bezpečná technológia lisovanej medi.

4. Protipožiarna ochrana je často zanedbávaným aspektom. Väčšina bytov predstavuje samostatný protipožiarny úsek. Keďže sa pri sanácii prebúra prestup stropom, je tento po sanácii nutné opäť protipožiarne uzavrieť, t.j. dobetónovať. Aplikácia PUR peny, prípadne ponechanie otvoru otvoreným nie je riešením. Naopak, je to hazard s majetkom a zdravím obyvateľov. Ďalším faktom je, že rúry, najmä tá najväčšia
kanalizačná, sa menia za plastové. T.j. pôvodné požiarne odolné materiály sa menia za horľavé bez požiarnej odolnosti. Z toho vyplýva povinnosť vybaviť tieto rúry protipožiarnymi manžetami. Systémovým riešením sú protipožiarne manžety REHAU pre kanalizačné aj vodovodné potrubia, ktoré disponujú pri správnej aplikácii 90 minútovou schopnosťou uzavrieť prestup stropom vďaka svojej rozpínavosti. Otvor po rúre pri požiari jednoducho uzavrú.


výmena stúpačkových rozvodov


  • certifikovaná demontáž azbestových odpadových rúr

  • demontáž a odvoz starých rozvodov vody a plynu

  • montáž odhlučnených odpadových rúr  RAUPIANO

  • rozvod plynu -  lisovaná meď

  • rozvod pitnej, ohriatej pitnej a cirkulačnej vody lisovaná meď 
Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky