likvidácia AZBESTU ( interiér, exteriér ) - celé Slovensko - likvidácia AZBESTU, likvidácia ETERNITU, STERCHY - KROVY. Likvidujeme azbest v exteriéri aj v interiéri.

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

likvidácia AZBESTU ( interiér, exteriér ) - celé Slovensko

likvidácia azbestu
za najlepšie ceny na Slovensku, doprava ZDARMA

nezáväzná cenová ponuka do 24hod
v cenovej ponuke je započítané:

 • vypracovanie a podanie žiadosti na RÚVZ  (Regionálný úrad verejného zdravia - hygiena)

 • vypracovanie a podanie žiadosti na OÚŽP (Okresný úrad životného prostredia)

 • poplatky na RÚVZ a OÚŽP

 • vypracovanie identifikačných listov prepravovaných nebezpečných odpadov

 • vypracovanie protokolu o stabilizácii azbestového odpadu určený pre skládku nebezpečného odpadu

 • stabilizovanie azbestového materiálu

 • demontáž azbestu

 • balenie azbestu do označených hermetických vriec

 • dekontaminácia prostredia

 • odvoz stabilizovaného azbestu na skládku nebezpečného odpadu

 • dopravu NEÚČTUJEME

 • potvrdenie o legálnom zlikvidovaní nebezpečného odpadu - to odovzdávame hneď po uhradení faktúry


Nakoľko RÚVZ a OÚŽP má podľa zákona 30 dňovú lehotu na vydanie povolení, je potrebné na vybavenie povolení počítať s touto dobou.

Po potvrdení záväznej objednávky, sa
postaráme o všetky doklady a potvrdenia.   


 likvidácia - AZBEST, ETERNIT a BOLETICKÝ PANEL   
cenová ponuka


alebo na tel. čísle
0905 217 946

likvidovanie a odvoz azbestu
azbestový odpad
eternit a jeho likvidovanie
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky